Björlandaskolans Föräldraförening

BFF är en ideell och oberoende förening för alla familjer med barn på Björlandaskolan. Föreningens mål är att vara med och skapa en trygg uppväxtmiljö för barn och ungdomar i Björlanda genom att bidra till projekt som både kort- och långsiktigt gagnar barnen.

Vad gör BFF?

Vi har representanter i alla klasser på Björlandaskolan, kontakt med skolornas ledning samt deltar i samverkansprojekt med t ex kommun och andra aktörer gällande våra barns framtid, trygghet och utveckling. På detta sätt ökar vi samarbetet och förståelsen mellan föräldrar, elever och skolor.

Aktiviteter

BFF anordnar aktiviteter utanför skoltid för elever och föräldrar, samt ger bidrag till klasser som vill göra någon extra aktivitet. Dessa aktiviteter finansieras till stor del av bidrag från er föräldrar.
Läs mer
Ge ett bidrag för att hjälpa oss kunna genomföra fler aktiviteter för våra barn:
PG: 147343-8
Swish: 1235683438
Vi sponsrar Björlandaskolans Föräldraförening: